Ánh Dương địa chỉ bán thiết bị giám sát hành trình uy tín

Cần lựa chọn doanh nghiệp bán thiết bị giám sát hành trình uy tín

Hiện nay cả nước có trên 84 nghìn phương tiện chuyển dữ liệu hành trình về Trung tâm Xử lý dữ liệu của Tổng cục Đường bộ VN từ thiết bị giám sát hành trình với các nội dung về vận tốc xe chạy, thời gian lái xe liên tục (không quá 4 tiếng đồng hồ), tổng thời gian làm việc của lái xe (không quá 10 tiếng một ngày), hành trình xe chạy… Những trường hợp