Chính sách bảo hành

Là nhà sản xuất trực tiếp, công ty Ánh Dương luôn luôn tin tưởng vào chất lượng và hiểu rõ trách nhiệm đối với các sản phẩm của mình. Chúng tôi tự hào là công ty có dịch vụ tốt, đặc biệt là dịch vụ chăm sóc bảo trì sau bán hàng.

I – Thời gian và cam kết bảo hành:

– Công ty hoàn tất việc bảo hành không quá 24 giờ (không tính thời gian vận chuyển)

– Bảo hành thiên tai sét đánh, IC bị cháy nổ.

– Thời gian bảo