Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tại Nghệ An

Lắp đặt thiết bị định vị giám sát hành trình tại tỉnh Nghệ An.

Nằm nối liền giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam, cũng là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước nên những nhu cầu về dòng thiết bị định vị tại Nghệ An là rất cần thiết đối với các doanh nghiệp vận tải. Từ khi các sản phẩm về thiết bị định vị ra đời, nó đã đánh một dấu mốc quan trọng trong việc quản lý quá trình vận tải của xe. Tại Nghệ An nó