Giám sát hành trình xe trực tuyến với thiết bị định vị adsun

Theo Nghị định 91 của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu gắn thiết bị giám sát hành trình là điều kiện bắt buộc của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Và quy định này cũng sẽ giúp doanh nghiệp, quản lý giám sát hành trình xe trực tuyến một cách đơn giản và dễ dàng hơn.

Thời gian lắp đặt thiết bị giám sát hành trình bắt buộc đối với các loại xe

Trong thời gian quy định dưới đây, các chủ xe phải lắp lắp đặt thiết bị giám