Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tại Bắc Giang

Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho xe tải, xe ô tô tại Bắc Giang.

Bắc Giang thuộc khu vực đông bắc Việt Nam. Bắc Giang giáp với nhiều tỉnh thành phố: phía bắc giáp với Lạng Sơn, phía đông giáp với Quảng Ninh, phía tây giáp với Thái Nguyên và Hà Nội, phía nam giáp với Bắc Ninh và Hải Dương nhờ đó mà trong những năm gần đây, kinh tế của Bắc Giang phát triển khá toàn diện và đang dần khẳng định mình là Trung tâm