Lộ trình lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho các loại xe tải

Các doanh nghiệp vận tải cần nắm thông tin lộ trình lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho các loại xe tải

Theo Sở Giao thông vận tải TP HCM, từ đầu năm đến nay sở đã từ chối không cấp phù hiệu 396 trường hợp do thiết bị giám sát hành trình chưa truyền dữ liệu về hệ thống, thu hồi 11 phù hiệu do không truyền được dữ liệu về Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Sở Giao thông vận tải TP HCM cho biết, trong quá